Δημόσια διαβούλευση για την τοποθέτηση 8 επιπλέον ανεμογεννητριών στον Πεταλά

 


Κάλεσμα εκφράζει η «Κίνηση Πολιτών για την προστασία των βουνών της Αιτωλοακαρνανίας» για συμμετοχή του κοινού στην δημόσια διαβούλευση για επέκταση αιολικού σταθμού στο όρος Πεταλάς.

Αφορά μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πρόκειται για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επέκταση ισχύος κατά επιπλέον 33,6 MW αιολικού σταθμού, στις θέσεις «Αμπελάκι, Πεταλοστέρνα, Σουφλί και Μασούρα» των Δημοτικών Ενοτήτων Αμφιλοχίας, Στράτου και Φυτειών, των Δήμων Αμφιλοχίας, Αγρινίου και Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, του αδειοδοτημένου και σε λειτουργία αιολικού σταθμού ισχύος 48 MW στη θέση «Πεταλάς», για συνολικό έργο ισχύος 81,6 MW[48MW (24 ανεμογεννήτριες των 2 ΜW) και 33,6MW (8 ανεμογεννήτριες των 4,2MW)], η οποία τίθεται προς δημόσια διαβούλευση έως την Πέμπτη 30-12-2021.

Η συγκεκριμένη επέκταση βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τα χωριά Κεχρινιά, Λεπενού, Κυψέλη, Φυτείες, Παπαδάτος, Ρίβιο και Στάνος.

Η ανακοίνωση της Κίνησης Πολιτών:

«Δημοσιεύθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επέκταση ισχύος κατά επιπλέον 33,6 MW αιολικού σταθμού, στις θέσεις «Αμπελάκι, Πεταλοστέρνα, Σουφλί και Μασούρα» των Δημοτικών Ενοτήτων Αμφιλοχίας, Στράτου και Φυτειών, των Δήμων Αμφιλοχίας, Αγρινίου και Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, του αδειοδοτημένου και σε λειτουργία αιολικού σταθμού ισχύος 48 MW στη θέση «Πεταλάς», για συνολικό έργο ισχύος 81,6 MW[48MW (24 ανεμογεννήτριες των 2 ΜW) και 33,6MW (8 ανεμογεννήτριες των 4,2MW)], η οποία τίθεται προς δημόσια διαβούλευση έως την Πέμπτη 30-12-2021!

Η συγκεκριμένη επέκταση βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τα χωριά Κεχρινιά, Λεπενού, Κυψέλη, Φυτείες, Παπαδάτος, Ρίβιο και Στάνος.

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σχεδιάζει να τοποθετήσει στο όρος Πεταλάς επιπλέον οκτώ (8) ανεμογεννήτριες με ισχύ 4,2 MW η κάθε μία, ύψος πυλώνα εκατόν πέντε (105) μέτρων και πτερύγια ακτίνας εβδομήντα πέντε (75) μέτρων.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος από ολόκληρη την επικράτεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες, τα δημοτικά συμβούλια καθώς και οι Επιτροπές Ποιότητας Ζωής των δήμων Αμφιλοχίας, Αγρινίου και Ξηρομέρου, τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων, οι κάτοικοι και οι σύλλογοι των περιοχής να λάβουν γνώση της παρακάτω ΜΠΕ (πρόκειται για πρόχειρη μελέτη και παρουσιάζει σοβαρότατες ελλείψεις) και να εκφράσουν την γνώμη τους, καταθέτοντας το ειδικό έντυπο ”Δ11”.

Στην συνέχεια παρατίθενται οδηγίες για την συμμετοχή του κοινού στην δημόσια διαβούλευση. Αναλυτικά:

«Καταθέτουμε ΌΛΟΙ τις απόψεις/ενστάσεις μας για την εν λόγω ΜΠΕ, μέσω του ειδικού εντύπου Δ11, το οποίο πρέπει να αποσταλεί με τη μορφή αρχείου “pdf” :
είτε

α) στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprm.ypen.gr/src/App/w1/1042, κατόπιν ηλεκτρονικής εγγραφής στο ΗΠΜ με χρήση των κωδικών TaxisNet [στην παραπάνω διεύθυνση μπορείτε να βρείτε την ΜΠΕ του έργου με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2106552116, να ενημερώνεστε για τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και να συμμετέχετε στην διαβούλευση, μόνο εάν είστε εγγεγραμμένοι στο ΗΠΜ].

είτε

β) στο Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dd.tso@pde.gov.gr.

Θέμα email: Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση του έργου με τίτλο “Επέκταση ΑΣΠΗΕ στο όρος Πεταλάς Αιτωλοακαρνανίας (ΠΕΤ: 2106552116)”. Επιπλέον ζητάμε να πρωτοκολληθεί η συμμετοχή μας στην διαβούλευση και να μας σταλεί αριθμός πρωτοκόλλου.

Οδηγίες για την εγγραφή σας στο ΗΠΜ: https://drive.google.com/file/d/1RE30b12CMDLUrBIfutikld94GKPtIqgk/view?usp=sharing

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ένα πρότυπο έντυπο Δ11, το οποίο περιέχει ήδη διατυπωμένες ενστάσεις (δηλ. συμπληρώνετε μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία και ύστερα το καταθέτετε στο ΗΠΜ με τη μορφή αρχείου “pdf”): https://docs.google.com/document/d/1uQXVn1P_sPrNEDItUJD12E4axKVVRyi50YkSTjDBlXo/edit?usp=sharing

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο Δ11 και τις δικές σας παρατηρήσεις/ενστάσεις/σχόλια για την εν λόγω ΜΠΕ».

0 Comments