Μετρήσεις ποιότητας νερού στην Δ.Ε. Φυτειών

 

Oι μετρήσεις που αφορούν την μικροβιολογική και χημική κατάσταση του νερού από τα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε. (Ναυπλίου 29 - Μεταμόρφωση 144 52, Τηλ: +30 210 7470500-502 - Φαξ: +30 210 7470501).


0 Comments