Επεκτείνεται το αιολικό πάρκο της Mytilineos στο όρος Πεταλάς

 


Πριν από αρκετά χρόνια η Spider Ενεργειακή αποτελούσε ένα ακόμη κομμάτι της ισχυρής, τότε, μεταλλοβιομηχανίας Spider-Πέτσιος. Στη συνέχεια πωλήθηκε στη Mytilineos εξασφαλίζοντας την επιβίωσή της σε αντίθεση με τον μητρικό όμιλο της οικογένειας Πέτσιου που οδηγήθηκε σε κατάρρευση......

Έκτοτε η εταιρεία αναπτύσσει έργα ΑΠΕ η ίδια, αλλά και μέσω θυγατρικών της. Στo πλαίσιo αυτό, ολοκληρώθηκε το 2015 από την θυγατρική της «Αιολική Τρικόρφων» το αιολικό πάρκο Τρίκορφα κόστους ισχύος 14 MW, και κόστους 17 εκατ. ευρώ, το οποίο λειτουργεί με πολύ καλά αποτελέσματα. Επίσης εντός του 2020 ξεκίνησε η κατασκευή αιολικού πάρκου ισχύος 43,2MW από τη θυγατρική της «Μακρύνορος Ενεργειακή» συνολικού προϋπολογισμού 47,9 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, συνεχίστηκε απρόσκοπτα η λειτουργία του αιολικού πάρκου στη θέση «Πεταλάς» της Δ.Ε. Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας και της Δ.Ε. Στράτου του Δήμου Αγρινίου, ισχύος 48 MW. Η παραγωγή του αιολικού πάρκου ανήλθε κατά το 2020 στις 127.694,91 MWhΣημειώνεται ότι η Spider Ενεργειακή κατέγραψε το ίδιο έτος κύκλο εργασιών 12,29 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 5,32 εκατ. ευρώ.

Το νέο αιολικό

Εντός του 2020 εκδόθηκε η βεβαίωση παραγωγού για το νέο αιολικό πάρκο ισχύος 33,6MW που αναπτύσσει η εταιρεία στη θέση Αμπελάκι, Πεταλόστερνα, Σουφλί, Μασούρα του Δήμου Αμφιλοχίας, Αγρινίου, Ξηρομέρου.

Την περασμένη Παρασκευή 29 Ιουλίου το ΥΠΕΝ έδωσε το «πράσινο φως» για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του πάρκου στον Πεταλά, με βάση την οποία επέρχεται επαύξηση ισχύος κατά 33,6 MW. Έτσι προκύπτει ενιαίο συνολικό έργο ισχύος 81,6 MW (48 MW με 24 Α/Γ των 2 ΜW και 33,6 MW με 8 Α/Γ των 4,2 MW).
Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, το προτεινόμενο έργο αφορά στην επέκταση του αδειοδοτημένου και σε λειτουργία αιολικού πάρκου «Πεταλάς» στη θέση «Αμπελάκι, Πεταλοστέρνα, Σουφλί και Μασούρα», με την εγκατάσταση επιπλέον οκτώ ανεμογεννητριών, ονομαστικής ισχύος 4.2 ΜW έκαστη, αποδιδόμενης ισχύος 33,6 MW και τα συνοδά έργα τους, που περιλαμβάνουν εσωτερική οδοποιία και δίκτυο ηλεκτρικής διασύνδεσης Μέσης Τάσης (Μ.Τ.).

Ειδικότερα, η προτεινόμενη επέκταση του Α.Σ.Π.Η.Ε. θα περιλαμβάνει οχτώ ανεμογεννήτριες τύπου V-150, του οίκου Vestas, ονομαστικής ισχύος 4,2 MW έκαστη, με ύψος πλήμνης (άξονα) 150 m. Οι ανεμογεννήτριες θα τοποθετηθούν σε υψόμετρο από 386 έως 781 m σε έκταση περίπου 4.121 στρεμμάτων, χωρίς σημαντική βλάστηση ή καλλιέργειες.

Για την πρόσβαση στο Α.Σ.Π.Η.Ε. θα χρησιμοποιηθεί υφιστάμενη οδός μήκους περίπου 3.477,92 m, η οποία κατασκευάστηκε για την εξυπηρέτηση του εν λειτουργία Α.Σ.Π.Η.Ε. «Πεταλά». Το συνολικό μήκος της εσωτερικής οδοποιίας ανέρχεται σε περίπου 28.935,58 m, εκ των οποίων τα 8.256,06 m, περίπου, αποτελούν νέες διανοίξεις.
Το κτίριο ελέγχου, εμβαδού 45,72 m², περίπου, έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί στη θέση «Αμπελάκι». Πλησίον αυτού θα κατασκευαστεί ένας επιπλέον ισόγειος Οικίσκος Ελέγχου εμβαδού 45,72 m².

Η μεταφορά της ενέργειας από τις υφιστάμενες Α/Γ στο κέντρο ελέγχου γίνεται με υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης, το οποίο θα επεκταθεί κατά 22.652,52 m, περίπου, για τη διασύνδεση των νέων Α/Γ με τον νέο οικίσκο ελέγχου.

Σε μη δασική έκταση 17,9 στρ., πλησίον της γραμμής υψηλής τάσης «Αράχθου-Αχελώου» και σε απόσταση 2,15 km, περίπου, από τη θέση του κτιρίου ελέγχου, έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί Υ/Σ ανύψωσης τάσης 20/150 kV. Η ηλεκτρική σύνδεση του προτεινόμενου Α.Σ.Π.Η.Ε. στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας θα γίνει μέσω της επέκτασης του υφιστάμενου Υ/Σ Πεταλάς 33/150 kV, με την επέκταση των ζυγών 150 kV, την εγκατάσταση νέου Μ/Σ 50/63 MVA εντός των υφιστάμενων ορίων του οικοπέδου του υφιστάμενου Υ/Σ, διατάξεων προστασίας και νέων μετρητικών διατάξεων. Η μεταφορά της ενέργειας από τον οικίσκο ελέγχου στον Υ/Σ γίνεται με υπόγεια γραμμή μέσης τάσης, μήκους 2.475 m.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΙΜΑΝΗΣ
Newmoney
agriniopress

0 Comments