Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου, για την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας πιλοτικού προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων στην Δ.Ε. Φυτειών

 


Στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης εισηγήθηκε το θέμα της υπογραφής σύμβασης συνεργασίας πιλοτικού προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων στην Δ.Ε. Φυτειών, με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Το θέμα ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από το Δημοτικό Συμβούλιο.......
Μία αναμφίβολα θετική εξέλιξη, που έρχεται να προστεθεί στην δουλειά που έγινε για πρώτη φορά στον τομέα αυτό, από την παρούσα δημοτική αρχή, η οποία παρέλαβε μηδενική προσπάθεια και δεν βρήκε κανένα σχεδιασμό.

Τα βήματα που έγιναν ως τώρα είναι:

Εκπόνησε το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, που ήταν υποχρέωση της προηγούμενης δημοτικής αρχής, αλλά δεν κατάφερε να το κάνει ποτέ, γιατί απλά δεν ασχολήθηκε και ποτέ.
Υπέγραψε σύμβαση με εταιρία για ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και μπαταριών που τρέχει (δείτε εδώ).
Συμμετοχή στο «ΣΑΦΑΡΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ». Ανακυκλώνουμε και Διεκδικούμε 5 ηλεκτρικά ποδήλατα (δείτε εδώ).
Ανακύκλωση διχτυών στον Αστακό (δείτε εδώ).
Πρόταση χρηματοδότησης προϋπολογισμού 889.700 €, στη πράξη με τίτλο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο Ξηρομέρου» (δείτε εδώ).
Ένταξη στο ΕΣΠΑ του Δήμου Ξηρομέρου στο πρόγραμμα διαχείρισης βιοαποβλήτων με 307.526,20 €. Καφέ κάδος. Είναι προς δημοπρασία (δείτε εδώ).
Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο της απόφασης και παρακάτω την εισήγηση του Δημάρχου.mytikaspres

0 Comments