Τι δουλειά έχει γαλλική εταιρεία στον "Μπούμιστο" των Ακαρνανικών ορέων;

 


Δημοσιεύθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) προς δημόσια διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 37,8MW στην κορυφή Μπούμστος των Ακαρνανικών ορέων, εντός της Δ.Ε. Αλυζίας του δήμου Ξηρομέρου και της Δ.Ε. Μεδεώνος του δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, για εννέα (9) ανεμογεννήτριες με ύψος πυλώνα 125 μέτρα και ακτίνα πτερυγίων 75 μέτρα, της εταιρείας «MPOUMISTOS WIND FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Δημόσια διαβούλευση μέχρι και την Δευτέρα 5-12-2022 με Περιβαλλοντική Ταυτότητα έργου (ΠΕΤ): 2202724023 https://eprm.ypen.gr/src/App/w2/7086
 Τι δουλειά έχει γαλλική εταιρεία στον Μπούμιστο των Ακαρνανικών ορέων;

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ:
α) Το έργο βρίσκεται εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) με κωδικό «GR090 Όρη Ακαρνανικά», η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη αναπαραγωγική αποικία των Όρνιων (Gyps fulvus) στην ηπειρωτική Ελλάδα, είδους κρισίμως απειλούμενου και από τα πλέον ευάλωτα στη λειτουργία αιολικών σταθμών.

β) Περιβαλλοντικός μελετητής του έργου είναι ο κος Ευάγγελος Μορφιαδάκης, ο οποίος είχε συμμετάσχει ξανά ως μελετητής στον «ΑΣΠΗΕ-περιβαλλοντικο έγκλημα» του 2018 με τις έντεκα (11) ανεμογεννήτριες στα Ακαρνανικά και είναι επίσης ο ιδιοκτήτης και μελετητής του ΑΣΠΗΕ της 12ης ανεμογεννήτριας, η οποία τοποθετήθηκε το 2020 στα Ακαρνανικά! (Διαβάστε περισσότερα εδώ). Να επισημάνουμε ότι και οι δώδεκα (12) ανεμογεννήτριες στα Ακαρνανικά όρη, εκτός από την ολοκληρωτική ισοπέδωση της κορυφογραμμής που προκάλεσαν, είναι και παράτυπα αδειοδοτημένες, αφού οι μελέτες τους υποβληθηκαν χωρίς την υποβολή Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και την εφαρμογή εξειδικευμένων περιβαλλοντικών όρων.


γ) Ο φορέας του έργου καθώς και ο υπεύθυνος επικοινωνίας του έργου (Ιορδάνης Κυζερίδης με e-mail επικοινωνίας: Iordanis.KYZERIDIS@valorem-energie.com), έχει άμεση σχέση με τον γαλλικό όμιλο εταιριών «VALOREM», ο οποίος πέραν της Γαλλίας, δραστηριοποιείται διεθνώς στον κλάδο των ΑΠΕ. Ο κος Κυζερίδης αποτελεί επίσης και στέλεχος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) στον τομέα της αξιολόγησης & αδειοδότησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας! Αποδεικνύεται λοιπόν ξεκάθαρα ότι, η διαδικασία αδειοδότησης του συγκεκριμένου έργου -και πιθανότατα άλλων έργων επίσης- έχει επισπευθεί με δολιότητα και ύπουλο τρόπο.

δ) Η μελέτη του έργου παρουσιάζει δεκαπέντε (15) γειτονικούς αδειοδοτημένους ΑΣΠΗΕ ως πιθανά μελλοντικά αδειοδοτημένους, δεν εξετάζει τις συνεργιστικές επιπτώσεις του έργου με τους εν λογω ΑΣΠΗΕ και ευτελίζει την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, εξαπατώντας παράλληλα τις υπηρεσίες και τους Έλληνες πολίτες. Το γεγονός αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτοτελής λόγος απόρριψης της μελέτης**.**

0 Comments