Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υπόχρεων τάφου στο κοιμητήριο Φυτειών

 


Αστακός, 03.3.2023
Αριθ. πρωτ.: 2258
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
Ταχ.Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας
Ταχ. Κώδικας: 300 06
Τηλ.: 26463 60500
e-mail: info@dimosxiromerou.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΤΑΦΟΥ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που διαμένουν εκτός Δήμου Ξηρομέρου ή που δεν δύνανται να μετακινηθούν στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη δυνατότητα Ηλεκτρονικής Υποβολής των Αιτήσεων Υπόχρεων Τάφου στα Δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου Ξηρομέρου στον παρακάτω σύνδεσμο:
 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
● Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
● Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. (Βεβαίωση Απόδοσης, Λογαριασμός ΔΕΗ/ΟΤΕ κλπ)
● Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών Θανόντος  ή  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Αιτούντος (στο οποίο θα φαίνεται η συγγένεια με το θανόντα)

(αποστολή εγγράφων στο e-mail: cemetery.ksiromero@gmail.com)
Σε κάθε περίπτωση η προσκόμιση των δικαιολογητικών να γίνει εντός 30 ημέρων από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
Ειδάλλως η αίτηση θα κρίνεται άκυρη.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

0 Comments