«Η πρωτογενή ανασυγκρότηση του Ξηρομέρου απαιτεί σχέδιο και βούληση»

 Όπως συμβαίνει πάντα, ενόψει αυτοδιοίκητών εκλογών, στο επίκεντρο των συζητήσεων μπαίνει η «πολυπόθητη» ανάπτυξη της περιοχής μας και των χωριών μας.

Υποδομές, αγροτική οδοποιία, επενδύσεις, τουρισμός, περιβάλλον, πρωτογενή παραγωγή και κάθε τομέας που συμβαδίζει με την ανάπτυξη ενός τόπου αποτελεί θα λέγαμε αντικείμενο διαβούλευσης αλλά και προτάσεων, δυστυχώς όχι πάντα όμως.

Λόγω της ιδιότητας μου θα σταθώ στον πρωτογενή τομέα, μιας και αποτελεί την παραγωγική βάση της περιοχής μας.

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, η πρωτογενή παραγωγή στο Ξηρόμερο συνδέεται με την εγκατάλειψη της γης και τη συνεχώς μειωμένη παραγωγική ικανότητα από πλευράς προϊόντων και υπηρεσιών.

Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο γεωργοκτηνοτροφικός τομέας θεωρείται πολυλειτουργικός καθώς υπάρχουν δυνατότητες συνδυασμού και αλληλεπίδρασης με άλλους κλάδους όπως τον τουρισμό, την εστίαση, τις μεταφορές κ.ο.κ.. Παράλληλα, η παραγωγική ικανότητα μιας περιοχής εξαρτάται και από παράγοντες που σχετίζονται με τις εκάστοτε υποδομές, την διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση των παραγωγών, την πρόσβαση σε αγορές και την εύκολη διάθεση των προϊόντων, την υιοθέτηση νέων τεχνικών, καινοτομίας και τεχνολογικών εξελίξεων και γενικά οτιδήποτε συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Μια βασική παράμετρος για την αγροτική παραγωγή θεωρείται η άρδευση και κατ' επέκταση η λειτουργία των εγγείων βελτιώσεων και αναφέρομαι στους ΤΟΕΒ. Για να θυμηθούμε ότι με τον ν. 3852/2010 (Α΄87) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», η εποπτεία των ΤΟΕΒ πέρασε στους Δήμους, αυτό όμως ανέδειξε την αδυναμία των ίδιων να ανταπεξέλθουν, συνεπώς με το άρθρο 46 του ν. 4456/2017 οι ΤΟΕΒ πέρασαν ξανά στις στην αρμοδιότητα των Περιφερειών.

Στο Δήμο Ξηρομέρου, από τους τρεις ΤΟΕΒ μόνο των Φυτειών βρίσκεται σε λειτουργία με τις όποιες δυσκολίες επικρατούν κάθε φορά. Αντίθετα οι ΤΟΕΒ Χρυσοβίτσας και Παλαιομάνινας είναι ανενεργοί για τους γνωστούς σε όλους μας λόγους. Έχει σημασία η λειτουργία των οργανισμών αυτών, καθώς αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης του παραγωγικού προφίλ μιας περιοχής.

Η συνεργασία και ο συνεργατισμός των παραγωγών αποτελεί μια ακόμη σημαντική παράμετρος, ώστε μέσα από κοινούς στόχους και κοινό βηματισμό να συνδράμουν ως εχέγγυο για να έχουμε καλά και απτά αποτελέσματα για τους αγρότες της περιοχής μας.

Τέλος, ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να έχουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής μας είναι η διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση για όλα τα πεδία που τους αφορούν και επηρεάζουν τη μελλοντική τους βιωσιμότητα.

Άρα, τα παραπάνω συνιστούν βασικές προϋποθέσεις για να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα για τον πρωτογενή τομέα του Δήμου Ξηρομέρου και να προσδώσουμε έτσι πραγματική αξία στα τοπικά μας προϊόντα.


Γράφει ο: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ (Απο Φυτειες)ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΑ

0 Comments