Ανακοίνωση για υποβολή αίτησης υπόχρεων τάφου στα Δημοτικά Κοιμητήρια. Κοινότητες Φυτειών, Παπαδάτου και Ριβίου

 


 
Αστακός, 24.3.2023
Αριθ. πρωτ.: 3466
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
Ταχ.Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας
Ταχ. Κώδικας: 300 06
Τηλ.: 26463 60500
e-mail: info@dimosxiromerou.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Καλούνται από τη Δευτέρα 27/3/2023, όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Αστακού οι ενδιαφερόμενοι για τις Κοινότητες Παπαδάτου, Φυτειών και Ριβίου από Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 09:00 με 14:30 για την υποβολή των Αιτήσεων Υπόχρεων Τάφου στα Δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου Ξηρομέρου.
 
Για τις ανωτέρω Κοινότητες και οικισμούς την Τετάρτη 29.3.2023 κατά τις προαναφερόμενες ώρες θα παρευρίσκεται υπεύθυνος υποδοχής των αιτημάτων στο Δημοτικό Κατάστημα Φυτειών.
 
Για τους ετεροδημότες υπάρχει διαθέσιμη η ηλεκτρονική υποβολή.

Οι αιτήσεις για για τα όλα τα κοιμητήρια των Δ.Ε. Αστακού και Αλυζίας συνεχίζονται κανονικά.

Προσκομιζόμενα Έγγραφα:
1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. (Εκκαθαριστικό, Βεβαίωση Απόδοσης, Λογαριασμός ΔΕΗ/ΟΤΕ κλπ)
3. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών Θανόντος

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

0 Comments