Χρήστος Σαλτογιάννης: Επιτακτική ανάγκη μια μελέτη αναδιάρθρωσης καλλιεργειών στο τόπο μας

 


Από την ολική αποδέσμευση της καπνοκαλλιέργειας έχουν περάσει 20

και πλέον σχεδόν χρόνια και το ερώτημα «μετά τον καπνό τι;»

παραμένει αναπάντητο.

Κατά περιόδους έχουν υπάρξει προσπάθειες παραγωγών για

εγκατάσταση νέων καλλιεργειών ετήσιων και μόνιμων, που άλλες

προχώρησαν και άλλες όχι. Η πρόσφατη σύναξη συνεργασίας του

Δήμου Ξηρομέρου με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί το

πρώτο και ουσιαστικό βήμα μιας πολύπλευρης συνεργασίας.

Συγκεκριμένα, μεταξύ αυτών πρέπει και μπορούμε να προχωρήσουμε

σε μια μελέτη αναδιάρθρωσης καλλιεργειών συνολικά για όλες τις

γεωργικές περιοχές (σημεία) του Δήμου μας και όπου υπάρχει ανάγκη,

με σκοπό να καταστεί ένας δυναμικός και ολοκληρωμένος

καλλιεργητικός οδηγός προς γνώση όλων των δημοτών και όχι μόνο.

Μια ολοκληρωμένη μελέτη αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει όλα εκείνα

τα στοιχεία που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των γεωργικών

εκμεταλλεύσεων και στόχος είναι η προσαρμογή του τομέα στις νέες

συνθήκες. Πιο αναλυτικά, περιλαμβάνει στοιχεία εδαφοκλιματικής

καταλληλότητας και προσαρμοστικότητας καλλιεργειών πάνω σε αυτά,

αρδευτικής ικανότητας για την εξασφάλιση ή όχι αναγκαίων ποσοτήτων

νερού, προστασίας περιβάλλοντος, προτιμήσεις αγορών και

καταναλωτών (ζήτηση αγορών) και τέλος εισοδηματικά κριτήρια.

Ο Δήμος Ξηρομέρου πρέπει και θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην

ενημέρωση των αγροτών και κτηνοτρόφων μας και σε συνεργασία με το

ΓΠΑ στην έρευνα, στην απόκτηση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στον

πρωτογενή τομέα, σε συνεργασία πάντα με τους συνεταιρισμούς και τις

τοπικές οργανώσεις παραγωγών.


Χρήστος Σαλτογιάννης

Γεωπόνος ΓΠΑ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Με τον Γιάννη Τριανταφυλλάκη

0 Comments