Χρήστος Σαλτογιάννης: Δημιουργία Δικτύου αγροδιατροφικών προϊόντων και επιχειρήσεων στο δήμο Ξηρομέρου

 


Στο πλαίσιο ανάδειξης και προώθησης των τοπικών μας προϊόντων, η δημιουργία ενός δικτύου (cluster) προϊόντων και επιχειρήσεων του κλάδου εντός δήμου Ξηρομέρου θα συνέβαλε και θα βελτίωνε σε μεγάλο ποσοστό στην εξωστρέφεια και  στην αύξηση της εμπορικής τους αξίας.


Η ανάπτυξη συνεργασίας, η από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων, η μαζική προώθηση και εμπορία, η υιοθέτηση καινοτομίας, η μεταφορά τεχνολογικών εργαλείων και κυρίως η διάχυση πληροφορίας θα συνεισφέρουν στην βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων μας.

Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι μέσω του δικτύου ή σύμπραξης αν θέλετε, θα καταστούμε ανταγωνιστικοί και κυρίως θα προσδώσουμε προστιθέμενη αξία στην πρωτογενή παραγωγή μας.

Ο τόπος μας απαιτεί ρεαλιστικούς στόχους και ανθρώπους που έχουν το μεράκι και τη διάθεση να δουλέψουν σκληρά για το κοινό καλό και την συνολική προκοπή. Υπάρχει θέληση και σας καλώ να το πράξουμε ΜΑΖΙ.


Με εκίμηση
Χρήστος Σαλτογιάννης
M.Sc. Γεωπόνος ΓΠΑ, τηλ: 6972072813
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος0 Comments