Ένταξη στο Πράσινο Ταμείο με 169.732,19 €, για παρεμβάσεις αναπλάσεων σε επιλεγμένα σημεία των Φυτειών

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση
μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το θέμα:
Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ

Ευοδόθηκε, με το θετικό αποτέλεσμα να έχει επίσημη πιστοποίηση, ένταξη παρεμβάσεων αναπλάσεων σε επιλεγμένα σημεία της Κανδήλας και των Φυτειών στο Πράσινο Ταμείο, με χρηματοδότηση 169.732,19 €.Το επίσημο έγγραφο εδώ, όπως αναρτήθηκε χθες στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτήθηκε στο Mytikaspress.


Με πληροφοριες απο: https://mytikaspress.blogspot.com/

0 Comments