Φυτείες, Κουβαράς, Αστακός, Κανδήλα και Μύτικας στο πρόγραμμα εφαρμογής του καφέ κάδου

 


H πρόταση του Δήμου Ξηρομέρου για ένταξη στον καφέ κάδο (βιοαπόβλητα) έγινε δεκτή και με απόφαση στις 1.11.2021, που φέρει την υπογραφή του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη και αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΤΟΙ7Λ6-ΜΛΖ), ο Δήμος Ξηρομέρου χρηματοδοτήθηκε με 307.526,20 €, από πόρους του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας (ΕΣΠΑ) (δείτε εδώ).

Τωρα ανατέθηκε το πρώτο ποσό από την χρηματοδότηση, που αφορά την καμπάνια ενημέρωσης των κατοίκων των οικισμών εφαρμογής του καφέ κάδου (δείτε εδώ) και αναμένουμε σύντομα να τρέξει και η δημοπρασία του υπόλοιπου μεγάλου ποσού.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι οικισμοί Αστακού, Φυτειών, Κουβαρά, Κανδήλας και του Μύτικα.

Όπως προείπαμε, στους οικισμούς που θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα, έχουμε αθροιστικό πληθυσμό με βάση την απογραφή του 2011 τους 5.912 κατοίκους από τους 11.737 κατοίκους στο σύνολο του Δήμου (50%). Η υπηρεσία αναμένεται να εξυπηρετεί 2.198 νοικοκυριά.


Τα στοιχεία της υπηρεσίας:
  • Το σύστημα συλλογής προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων αφορά τη χωριστή συλλογή των παραγόμενων οργανικών αποβλήτων (υπολειμμάτων τροφών και πρασίνων αποβλήτων) των πολιτών του Δήμου Ξηρομέρου, μέσω δικτύου καφέ κάδων και λοιπών μέσων συλλογής, που προβλέπονται για την εξυπηρέτηση των δημοτών.
  • Συμβάλλει άμεσα στην εκτροπή των αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ, κατ’ επέκταση στη μείωση/αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων από την εδαφική διάθεση αποβλήτων στο κοινωνικό σύνολο.
  • Συμβάλλει άμεσα στη διαμόρφωση νέας προσέγγισης ως προς το τι είναι και τι δεν είναι απόβλητο, μειώνει την ευκολία απόρριψης αξιοποιήσιμων αποβλήτων, όπως τα οργανικά απόβλητα, καθώς και αναπτύσσει νέα πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς, που συνεπάγονται όφελος στο κοινωνικό σύνολο.
  • Συμβάλλει άμεσα στη χωριστή συλλογή στην πηγή των οργανικών αποβλήτων των δημοτών και την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους, βάσει των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, που κατ’ επέκταση ωφελούν το κοινωνικό σύνολο και στην προστασία του περιβάλλοντος από την ορθολογική διαχείριση των βιοαποβλήτων.
        Η χωροταξική κατανομή των 25 καφέ κάδων στις Φυτείες.Η χωροταξική κατανομή των 5 καφέ κάδων στο Κουβαρά.

Η χωροταξική κατανομή των 65 καφέ κάδων στον Αστακό.


Η χωροταξική κατανομή των 25 καφέ κάδων στη Κανδήλα.


Η χωροταξική κατανομή των 20 καφέ κάδων στον Μύτικα.


Η χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων θα γίνει με τη μέθοδο συλλογής σε κεντρικούς καφέ κάδους, που θα βρίσκονται τοποθετημένοι σε πυκνό δίκτυο κοντά στα κτίρια/οικίες.

Ο Δήμος Ξηρομέρου για την συλλογή των κάδων, θα χρησιμοποιεί ένα ειδικό απορριμματοφόρο όχημα συλλογής βιοαποβλήτων 14 m3 τύπου πρέσας, με ενσωματωμένο σύστημα πλύσης κάδων, για την άμεση πλύση των κάδων, με αποτέλεσμα να μη δημιουργούνται οσμές και ως εκ τούτου το πρόγραμμα να γίνει περισσότερο αποδεκτό από τους πολίτες.

Το πλύσιμο των κάδων θα γίνεται μία φορά κάθε δύο εβδομάδες, κατά την εκτέλεση των εκάστοτε δρομολογίων.

Δεν γνωρίζουμε αν θα μπορούσε με το ίδιο όχημα να πλένονται και οι πράσινοι κάδοι, αμέσως μετά τα άδειασμα τους από το δικό τους απορριμματοφόρο (άσπρο).

Τα βιοαπόβλητα θα μεταφέρονται στη Μονάδα Επεξεργασίας Αιτωλοακαρνανίας που θα δημιουργηθεί και στην ιδιωτική μονάδα. 

Τα απορριμματοφόρο των 14 m3 θα εκτελεί καθημερινά (5 εργάσιμες ημέρες ανά εβδομάδα), ένα δρομολόγιο για την συλλογή των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων.
Για να πετύχει το πρόγραμμα, βασικός παράγοντας είναι η ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Γι αυτό το λόγο πριν την έναρξη του προγράμματος θα έχουμε πολλαπλές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών με ανοικτές εκδηλώσεις, δράσεις σε σχολεία, κινητά περίπτερα ενημέρωσης, επιστολές του Δημάρχου κ.λπ.
Με το καλό αναμένουμε όλοι την υλοποίηση του έργου.

mytikaspress.

0 Comments